Dit jaar bestaat de Scouting Zetten Band 40 jaar! Reden voor een feestje!  Op zaterdag 22 juni 2019 organiseren we daarom het 69e Landelijke Bandconcours voor Scoutingbands. Het evenement is voor Zetten en omgeving een unieke ervaring en zal voornamelijk plaatsvinden op het terrein van voetbalvereniging Excelsior.

Scouting Zetten Band
De Scouting Zetten Band is een dynamische marchingband welke zich voornamelijk richt op muziekonderwijs voor jongeren in de leeftijd vanaf 7 jaar. De gemiddelde leeftijd is circa 12 jaar. Door een afwisselend programma neer te zetten worden de leden uitgedaagd. Dit is leuk en spannend, maar we houden het gezellig: de uitdaging wordt speciaal ‘op maat’ gemaakt.
Het instrumentarium bestaat uit trompetten, dwarsfluiten, piccolo’s, altsaxen, tenorsaxen, sousafoon, klarinet, snare drums, bass drum en bekkens. De band komt met de marswedstrijden uit in de hoogste divisie.


Landelijke Bandconcours
Het Landelijk Bandconcours is een jaarlijks terugkerend evenement van Scouting Nederland. Het concours wordt elke keer door een andere band georganiseerd en is daardoor op verschillende locaties. Dit maakt het evenement tot een waar feest voor de deelnemende muzikanten, geeft de lokale bevolking een positieve boost en is steeds weer een unieke ervaring. Dit jaar doen er 8 bands uit o.a. Boskoop, Den Haag, Den Helder, Huissen en Brunssum mee aan de wedstrijden.

Defilé door Zetten
Het bandconcours start om 10:00 uur met een defilé/rondgang door het dorpscentrum. Er wordt gestart bij de Wanmolen en volgt de route: Schweitzerpark, Ghandistraat, Bernadottestraat, Margrietstraat, Julianaplein, Hoofdstraat, Schweitzerpark. Op het Julianaplein (tussen Bakker Hendriks en Cafetaria La Plaza) wordt door de bands stilstaand gespeeld. Op de kruispunten wordt het verkeer door (bevoegde) verkeersbegeleiders (voorzien van portofoons) geregeld zodat er geen opstoppingen plaatsvinden en het winkelend publiek doorgang kan vinden. Het is mogelijk dat u enige hinder kan ondervinden van het defilé, deze proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Het defilé is uiterlijk om 11:00 uur klaar.

Ontvangst
Op zaterdag 22 juni 2019 ontvangen we de bands om 09:00-09:30 uur op het terrein van voetbalvereniging Exelsior.
Adres: Leigraafseweg 8
6671 MC Zetten
Na een lange reis smaakt de koffie/thee/limonade/koekje extra lekker en zeker in goed gezelschap gaat de tijd snel. Tijdens dit moment willen we je wel vragen om je bandleiding/tambour-maître goed in de gaten te houden. Want de volgende programmaonderdelen volgen zich in snel tempo (presto) op.

Gezamenlijke repetitie
Met alle muzikanten willen we graag de gezamenlijke muziekstukken (Mars Bagatel en Massed Ouverture) doornemen. Je kan dan gelijk kennismaken met de muzikanten van de andere bands. Dit zal plaatsvinden op het 2e veld op het terrein van Excelsior. Zoek je collega muzikant (met hetzelfde instrument en partij) op en ga staan in een halve maan concertopstelling. Naast dat de repetitie gezellig moet zijn willen we ook nog muziek maken dus let goed op de instructies van onze dirigent.

Het concours
Onder de leiding van de landelijke bandcommissie zal het 69e landelijke bandconcours van start gaan. Het concours heeft, zoals je misschien gewend bent, een opening, een wedstrijdgedeelte, een pauze en een sluiting. Tijdens de opening en sluiting spelen we de gezamenlijke muziekstukken. Zie voor de rest het reglement.


Huisregels van Excelsior/organisatie
Excelsior kent een aantal regels betreffende het gebruik van de accommodatie:
• Het wedstrijdterrein mag uitsluitend worden betreden door muzikanten/deelnemers en medewerkers die door het LBC 2019 bestuur zijn aangewezen. Alle overige personen hebben geen toegang tot het veld.
• Het is ten strengste verboden om glaswerk mee te nemen naar buiten. Dit is alleen toegestaan bij gebruik in de kantine.
• Het is niet toegestaan om etens-/rookwaren op het veld te gebruiken;
• Ten tijde van de dag kunnen in de kantine voor eigen kosten consumpties en snacks worden gebruikt tegen geldende prijzen. Deze af te halen aan de bar.
• Alcohol gebruik is uitsluitend toegestaan tussen 13.00 en 20.00 uur voor 18+;
• Kleedkamers dienen ontdaan van vuil en netjes te worden opgeleverd;
• Niets bevestigen in de grond of anders bij gebruik van het kunstgrasveld;
• Afval in de daarvoor bestemde kliko’s;
• Volg te allen tijde de instructies op van de organisatie.

De maaltijd
Na de sluiting van het concours zal de maaltijd worden geserveerd. Degene die in bezit van een maaltijdbon zijn hebben recht op een maaltijd. De bon ontvang je aan het begin van de dag (goed bewaren dus). Deze bon graag inleveren bij de vrijwilligers die de maaltijd serveren.

Prijsuitreiking
Aan het eind van de dag zal door de landelijke bandcommissie de prijsuitreiking worden verzorgd.

After-party voor muzikanten en organisatie
We sturen je niet zomaar weg! Heb je zin om even gezellig met elkaar het concours te evalueren dan is er vanaf 20:00 uur in de blokhut van Scouting Zetten (H. Piersonstraat 21) de after-party!  De opgave voor de overnachting/ontbijt hebben we in een eerdere uitvraag al ontvangen. De after-party duurt tot uiterlijk zondagmorgen 12.00 uur.

Contact met de organisatie
Mocht er iets zijn waarbij je echt met de organisatie moet spreken dan willen we je vragen dit via je bandleiding te laten gaan. Wij kunnen op de dag helaas niet iedereen te woord staan.

Wij hebben er al erg veel zin in! We hopen dat jullie dat ook hebben!

Alvast een super geweldige fantastische concoursdag toegewenst en succes met de laatste repetities en voorbereidingen!